Trang chủ Điểm tin Sổ hộ khẩu chính thức bị “khai tử” từ năm 2023

Sổ hộ khẩu chính thức bị “khai tử” từ năm 2023

133

Chiều 13/11, với đa số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua Luật Cư trú (sửa đổi). Luật gồm 7 chương, 38 điều và sẽ chính thức có hiệu lực từ 1/7/2021, trong đó quyết định “khai tử” sổ hộ khẩu giấy từ đầu năm 2023, chuyển sang sử dụng số định danh cá nhân.

Dùng sổ hộ khẩu đến hết năm 2022

Theo điều khoản thi hành được quy định trong luật, kể từ ngày luật này có hiệu lực thi hành 1/7/2021, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú theo quy định của Luật này cho đến hết ngày 31/12/2022.

Trường hợp thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khác với thông tin trong cơ sở dữ liệu về cư trú thì sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu về cư trú. Khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký, khai báo về cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp.

Khi luật có hiệu lực, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan cần rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành có nội dung quy định liên quan đến sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hoặc có yêu cầu xuất trình giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của luật này.

Luật thông qua, Quốc hội yêu cầu hạn chế việc sử dụng thông tin về nơi cư trú là điều kiện để thực hiện các thủ tục hành chính. Tránh phát sinh thủ tục, thêm phiền phức cho dân.

Thời hạn đăng ký tạm trú vẫn tối đa là 2 năm

Luật cư trú (sửa đổi) cũng đưa ra nội dung rõ hơn quy định về hộ gia đình. Theo đó, những người cùng ở tại một chỗ ở hợp pháp và có quan hệ gia đình là ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con và anh, chị, em ruột thì có thể được đăng ký thường trú, tạm trú. 

Những người khác tuy không có quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết thống gần gũi nhưng có đủ điều kiện theo quy định của luật này cũng được đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú vào hộ gia đình. Nhiều hộ gia đình có thể đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú tại cùng một chỗ ở hợp pháp. Bổ sung quy định trường hợp hộ gia đình chỉ có một người thì người đó là chủ hộ.

Về thời hạn tạm trú và thủ tục gia hạn tạm trú, mặc dù nhiều đại biểu tán thành không quy định về thời hạn đăng ký tạm trú để giảm bớt thủ tục hành chính, hạn chế việc gây phiền hà cho người dân trong quá trình thực hiện quyền cư trú, song Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng nếu không có quy định sẽ dẫn tới khó khăn, bất cập trong quản lý cư trú, khó đảm bảo chính xác số lượng người thực tế tạm trú trên địa bàn.

Vì vậy luật được thông qua tiếp tục quy định về thời hạn đăng ký tạm trú tối đa là 2 năm như quy định hiện hành, người đăng ký tạm trú có trách nhiệm làm thủ tục gia hạn tạm trú trong thời gian 15 ngày trước khi kết thúc thời hạn tạm trú.

Về điều kiện đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ, luật được thông qua quy định công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ khi đáp ứng các điều kiện sau: được chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý cho đăng ký thường trú tại địa điểm thuê, mượn, ở nhờ và được chủ hộ đồng ý nếu đăng ký thường trú vào cùng hộ gia đình đó; bảo đảm điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu do HĐND cấp tỉnh quy định nhưng không thấp hơn 8m2 sàn/người.